fall in love with

  1. Fiil gönlünü kaptırmak
  2. Fiil gönül vermek
  3. Fiil tutulmak
  4. Fiil vurulmak
(birine) âşık olmak, gönül vermek, gönlünü kaptırmak, vurulmak,
k.d. abayı yakmak.
birine aşık olmak Fiil
...e sırılsıklam aşık olmak Fiil