fetal alkol sendromu İsim, Hastalıklar
Gemi Yanında Teslim, Gemi Doğrultusunda Masrafsız İsim, Ticaret
rüşvetçi olmak Fiil
daha yüksek bir fiyat
düşük bir fiyata
yarı fiyatına
verilen fiyat üzerinden
en düşük fiyata
kâr gütmek Fiil
son fiyat
piyasadaki bir menkul kıymetin alış ve satış fiyatları arasındaki farkın çok az olması
satın alma bedeli
maliyet fiyatı
bir fiyat saptamak Fiil
sabit sözleşme fiyatı
sabit fiyat
götürü fiyat
tek fiyat
taban fiyatı
yarı fiyatına
bir fiyatı indirmek Fiil
dış ülke fiyatı
bir nesne veya malın hemen teslim durumunda cari ya da spot fiyatından farklı olarak
ilerdeki tespit edilmiş bir tarihte yapılan teslimatta geçerli olan fiyat
(AT) sınırda teslim fiyatı
serbest fiyat
serbest piyasa fiyatı
satın alınan malın tamamının bedeli
(US) vadeli işlem fiyatı
iyi bir fiyata almak Fiil
pahalıya satın almak Fiil
bedavaya
fiyattan inmek Fiil
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil
fiyatı yükseltmek Fiil
rayiç fiyat
altın fiyatı
kademeli fiyat
şirket çalışanının kendi şirketinin hisse senetleri üzerinde opsiyon kullanma fiyatı
brüt fiyat
garantili fiyat
ortak tarım politikası çerçevesi içinde Avrupa Komisyonu tarafından belirli türde et üreticilerine
ortalama adil fiyat olduğu düşünülerek tespit olunan fiyat
(AT) oryantasyon fiyatı
pazarlık etmek Fiil
yarı fiyatı
pahalı olmak Fiil
yüksek fiyat
yüksek fiyat
hakkaniyete uymayan fiyat
fahiş fiyat
her şeyi kapsayan fiyat
fiyat yükselmek Fiil
fabrika fiyatı
borsa dışındaki serbest fiyat
fiyat sormak Fiil
taban fiyatının hemen altındaki fiyat
Avrupa Komisyonu'nun tarım ürünleri fazlalıklarını satın almada müdahale ettiği
mübadele fiyatı
envanter fiyatı
fatura (lanmış) fiyatı
(hisse senedi) ihraç fiyatı
rekabet edebilir düşük fiyat
piyasa rayicini tayin eden fiyat
fiyat kırmak Fiil
reklam fiyatı
çok düşük fiyat
arsa fiyatı
limanda teslim fiyatı
borsada kote edilen son fiyat
günün rayici
bir fiyata sınır koymak Fiil
bir fiyata bağlamak Fiil
(US) katalog fiyatı
yüklü fiyat
malların fiyat verildiği tarihte falan yerde olduğu ve alıcının malları başka bir yere taşıma maliyetini
ve riskini yüklenmesi gerektiği durumu
yüksek fiyat
düşük fiyat
bir fiyatı indirmek Fiil
en düşük fiyat
fiyat oluşturmak Fiil
fiyatta indirim yapmak Fiil
üretici (satış) fiyatı
etiketlenmiş fiyat
piyasa fiyatı
azami (satış) fiyatı
tavan fiyatı
(tavan) azami toptan fiyat
bkz
borsada teklif edilen fiyat ile satışa çıkarılan fiyat arasında kalan fiyat
taban fiyat
ılımlı fiyat
tekel fiyatı
bir fiyat söylemek Fiil
ortalama piyasa fiyatı
ucu ucuna hesaplanmış fiyat
bir fiyat üzerinde pazarlık etmek Fiil
net fiyat
kuramsal fiyat
nominal fiyat
normal piyasa fiyatı
istenilen fiyatı elde etmek Fiil
bir şeyi çok yüksek fiyata almak Fiil
yüksek değerde
bir fiyat teklifinde bulunmak Fiil
teklif fiyatı
borsada
bir menkul kıymet tüccarının bir menkul kıymeti satmaya hazır olduğu fiyat
sınırlı sayıda satıcının bulunduğu piyasa fiyatı
açılış fiyatı
bağlayıcı fiyat
fahiş fiyat
fahiş fiyat
genel giderleri içeren fiyat
parite fiyatı
çok yüksek para ödemek Fiil
değer fiyat
yüksek fiyat
istikrarlı fiyat
girme fiyatı
liste fiyatı
rüçhanlı fiyat
tercihli fiyat
dış piyasa fiyatı
günün rayici
piyasa rayici
eski fiyat
özel fiyat
üretici fiyatı
kârlı fiyat
fahiş fiyat
(Br) emlak fiyatı
perakende fiyatı
alım fiyatı
fiyatı yükseltmek Fiil
çift ikramiyeli işlem fiyatı
büyük miktar mal alındığı takdirde uygulanan fiyat
bir fiyat vermek Fiil
bir fiyatı yükseltmek Fiil
hammadde fiyatı
efektif fiyat
emlak fiyatı
düşen fiyat
gemi bordasında teslim fiyatı
indirim elde etmek Fiil
hisse senetleri fiyatlarını indirmek Fiil
gizli fiyat artışı
bir ürün ya da hizmetin kalitesini ya da miktarını düşürmek yoluyla gerçek değerinin azaltılması
fiyatı artırmaktansa
birinin başına ödül koymak Fiil
: gemi bordasında teslim.
  1. İsim, Yer İsimleri Morocco
Moroccan Özel Isim, İsimler
Moroccan

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Ar

Meydana çıkmış, açığa vurulmuş, duyulmuş” anlamına ... olmak yardımcı fiilleriyle kullanılır