fatal condition

  1. İsim, Tıp ve Sağlık ölüme sebep olabilecek sağlık sorunu
  2. İsim, Tıp ve Sağlık ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunu