fatal condition

  1. Noun, Medicine-Health ölüme sebep olabilecek sağlık sorunu
  2. Noun, Medicine-Health ölümle sonuçlanabilecek sağlık sorunu