fault finding

kusur bulma, tenkit etme.
arıza bulma.
şikâyetçi, tenkitçi, kusur bulucu.
hep kusur bulmak Fiil