feather grass

  1. İsim tüy-çimen
    (Stipa pennata): G. Avrupada süs için yetiştirilen bir ot.
  2. İsim
    needle grass ile ayni anlama gelir. iğne-otu
    (Stipa comata): ABD'de yetişen ince bir ot.