1. Sıfat güçsüz, zayıf, cansız, kudretsiz, erkesiz, enerjisiz.
  2. Sıfat tembel, mıymıntı, elinden iş gelmez, beceriksiz, bir işe yaramaz.
    a feckless young man.
  3. Sıfat etkisiz, nafile, beyhude, sonuçsuz, yetersiz, ehliyetsiz, kifayetsiz.
    feckless attempts to repair the plumbing.