1. İsim doğurganlık, velûdiyet.
  2. İsim verim(lilik), bereket(lilik), mümbitlik, mahsuldarlık.
  3. İsim (zihnî/manevî) yaratıcılık.