feed out of one's hand

  1. (a) (hayvan) yemini avuçtan almak, (b)
    mec. pek uysal olmak, birinin avucunun içine bakmak, yuları ele vermek.