feel like oneself

  1. kendine gelmek, kendini toplamak, iyi olmak, tam sıhhatte olmak.
    I don't feel quite myself: Kendimi iyi hissetmiyorum.