ff
folios.
ff
following (pages, lines, etc.).
ff
fortissimo. Müzik
İngilizce alfabenin 6'ncı harfi. İsim
F sesi:
fat, fast, fire sözcüklerindeki gibi. İsim
sırada 6.ıncı. İsim
(bazı okullarda) en düşük başarı derecesi, zayıf, yetersiz. İsim
fa notası, “C major” ölçeğinde 4'üncü nota. İsim, Müzik
Fluor'un simgesi. İsim, Kimya
kuvvet simgesi. İsim, Fizik
Farad. İsim, Elektrik-Elektronik
Fahrenheit derecesi. İsim
seventh letter of the Turkish alphabet