1. Sıfat lifli, telcikli, püsküllü, telsel, life benzer, lif gibi.
püsküllü kök: kalınlaşmayıp püskül püskül uzantılar veren kök (çayır kökü gibi). İsim