field theory

birleşik alan kuramı: birkaç fizik kuramını birleştirerek elde edilen ve bunların yalnız başına izah
edemediği olayları kapsamlı olarak açıklayabilen geniş kuram. Maxwell'in elektromanyetik teorisi, Einstein'in elektromanyetizma, yerçekimi ve izafiyet teorilerini birleştiren kuramı gibi.