1. İsim incir yaprağı.
  2. İsim (bir şeyi yetersizce veya hile ile) örtmeye/gizlemeye çalışan şey.