fig leaf

  1. Noun incir yaprağı.
  2. Noun (bir şeyi yetersizce veya hile ile) örtmeye/gizlemeye çalışan şey.