fight for one's cause

  1. Fiil (bir kimsenin) inancı uğruna savaş vermek
  2. Fiil gayesi uğruna savaşmak