figure of speech

  1. İsim, Dil ve Edebiyat konuşma biçimi
  2. İsim mecazlı konuşma: teşbih, istiare, mecaz, kinaye vb. gibi edebî sanatlara başvurarak dolaylı yollardan
    konuyu daha ilginç hale getirme.