figure out (at)

  1. Fiil hesaplamak
  2. Fiil düşünerek bir sonuca varmak
  3. Fiil bir sorunu çözmek