fişli dizin: sistematik olarak sıralanmış kartlar dizisi. İsim
teknik terim kartoteği
teknik terim kartoteksi
yazarlar kartoteği
yazarlar kartoteksi
imza kartları dolabı