financial year

  1. mali yıl
  2. bütçe yılı
  3. bütçe yılı; malî yıl
  4. İsim, Muhasebe hesap dönemi
mali yıl sonu hesap durumu
malî yılın kapanması
şirket hesap yılı
şirketin hesap yılı
şirketin mali yılı
şirket mali yılı
içinde bulunulan malî yıl