find its feet again

  1. Fiil çevreye alışmak
  2. Fiil yardım gerekmeden bir işi başarmak