find one's foot

  1. Fiil çevreye alışmak
  2. Fiil yardıma muhtaç olmadan bir işi başarmak