ateş tuğlası, ateşe dayanıklı tuğla. İsim
ateş tuğlası