1. first ile ayni anlama gelir. (a) (beyzbolde) koşucunun ilk ulaşacağı üs, (b) ilk amaç/hedef, bir
    işte ulaşılmak istenen ilk aşama.
ilk amaca ulaşmak.
not to get to first base (with): asla başarı sağlayamamak, bir adım bile ilerleyememek.
ilk amaca ulaşmak, ilk aşamasını başarmak.
His plan never got to first base.
hedefe varmada yol almak Fiil