1. Sıfat balık gibi, balık kokusunda/lezzetinde, (şeklen) balığa benzer.
 2. Sıfat balıklı, balığı bol/çok, balıktan ibaret.
 3. Sıfat düzmece, yalan, asılsız, inanılması imkânsız.
  The fishiest story I've ever heard.
 4. Sıfat şüpheli, şüphe uyandıran, güvenilmez, güven/itimat telkin etmeyen, karışık, dalavereli.
  That sounds
  fishy: Şüpheli görünüyor.
 5. Sıfat sıkıcı, anlamsız, donuk, renksiz, bulanık.
  fishy eyes: donuk gözler.
kuşku uyandırmak Fiil
uydurma anlatı
hikâye
karanlık iş
içinde sahtekârlık olan bir iş