fit for acceptance

kabul edilebilir nitelikte mallar İsim