fit out something

  1. Fiil birşeyin ihtiyaçlarını karşılamak
  2. Fiil birşeyi döşemek
  3. Fiil birşeyi donatmak
birini birşeyle donatmak Fiil
birine birşey sağlamak Fiil
birine birşey vermek Fiil