fit to be tied

  1. (a) çok kızmış, sinirli, (b) sabırsız, patlayacak halde, yerinde duramaz (halde).