korniş takmak Fiil
camlamak Fiil
uymak Fiil
aykırı düşmemek Fiil
birini birşeyle donatmak Fiil
birine birşey sağlamak Fiil
birine birşey vermek Fiil
birinin birşeyi denemesini sağlamak Fiil
birine birşeyi denetmek Fiil
birine birşeyi prova ettirmek Fiil
bir oteli modern teçhizatla tefriş etmek Fiil
birşeyi birşeyle donatmak Fiil