1. İsim üst güverte: kaptan köprüsünün üstünde kumanda teçhizatı ile donatılmış güverte.