follow a way of life

  1. Fiil bir yaşam biçimine uygun yaşamak
  2. Fiil belirli bir şekilde yaşamak