follow advice

birinin tavsiyesine uymak Fiil
birinin öğüdünü dinlemek Fiil
birinin tavsiye sine uymak Fiil