follow sb's advice

  1. Fiil birinin tavsiyesine uymak
  2. Fiil birinin öğüdünü dinlemek
  3. Fiil birinin tavsiye sine uymak