follow someone about

  1. Fiil birinin peşinden ayrılmamak
  2. Fiil birinin peşinde dolaşmak
  3. Fiil birini takip etmek
  4. Fiil birini gittiği her yerde izlemek