follow upon

  1. (a) (bir zaman aralığından sonra) devam etmek.
    The second half of the concert will follow on in 20
    minutes. (b) (bir olayı) izlemek/takip etmek.
    Her ilness followed on her mother's death.
birinin topuğuna basmak Fiil