for any reason whatsoever

  1. Zarf hangi nedenle olursa olsun
  2. Zarf herhangi bir nedenle
  3. Zarf hangi sebeple olursa olsun
  4. Zarf herhangi bir sebeple