for appropriate action

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. İsim