bir şeyi uğur getirsin diye saklamak Fiil
teberrüken