for the council

Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İsim