for the council

  1. Konsey adına
Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi Noun, Organizations
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği Noun, Organizations
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Noun