force a laugh

  1. Fiil zorla gülmek
  2. Fiil zoraki gülmek
  3. Fiil zorla kahkaha atmak
  4. Fiil zoraki kahkaha atmak
  5. Fiil kendini kahkaha atmaya zorlamak
zoraki gülmek.