foreclosure order

  1. (Br) rehin edilen şeyin alacaklıya kalması kararı
  2. (US) icra emri
rehin edilen şeyin alacaklıya kalması emri
geçici olarak
rehin edilen şeyin alacaklıya kalması
(Br) rehnin paraya çevrilmesi kararı