foreign control

dövizi bir rejime tabi tutma
döviz kontrolu
kambiyo kontrolü
döviz kontrolü
kambiyo denetim mevzuatı
kambiyo denetim mercii
dış ticaret kontrolu
dış ticaret kontrolü