1. Fiil affetmek, hoş görmek.
  to forgive someone (for) something: bir kimsenin bir kusurunu affetmek.

  to forgive someone for doing … : bir kimsenin yaptığını affetmek.
  You must forgive him for his rudeness: Kabalığını affedin.
  forgive me, but … : Affedersiniz, fakat …
 2. Fiil bağışlamak.
  forgive a debt.
 3. Fiil mazur görmek, kin/garez beslememek.
  forgive an insult.
birinin borcunu affetmek Fiil