forgiveness

  1. İsim af(fetme), bağışlama, mağfiret.
  2. İsim affedilme, bağışlanma.
  3. İsim affetme eğilimi.
istiğfar etmek Fiil
vergi cezasının indirilmesi