forgiveness

  1. İsim, Din ve İnanç mağfiret
  2. İsim af(fetme), bağışlama, mağfiret.
  3. İsim affedilme, bağışlanma.
  4. İsim affetme eğilimi.
istiğfar etmek Fiil
vergi cezasının indirilmesi
istiğfar İsim, Din ve İnanç