1. İsim (eski Roma) pazar yeri, meydan.
  2. İsim mahkeme.
  3. İsim (halkı ilgilendiren konuları tartışmak için yapılan) genel toplantı.
  4. İsim toplu tartışma.
yetki sözleşmesi İsim, Sözleşme Hukuku
yetki şartı İsim, Sözleşme Hukuku
Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Özel Isim, Kurum İsimleri
TMKF Özel Isim, Kurum İsimleri
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Özel Isim, Kurum İsimleri
(Romadaki) Forum.
akdin yapıldığı yer mahkemesi
ikametgâhın bulunduğu yer mahkemesi
Şûra Düzenleme Kurulu İsim, Kurum İsimleri
fiilin işlendiği yer mahkemesi kaza yetkisi
müddeabihin bulunduğu yer mahkemesinin kaza yetkisi
yetkili merci arayışı İsim, Rekabet Hukuku
yer bakımından yetkisizlik Hukuk
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Akreditasyon Forumu
Dünya Ekonomik Forumu İsim
World Economic Forum (WEF) İsim
International Accreditation Forum (IAF)
open debate

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Eski Roma’da ve genellikle Roma imparatorluğu ... meselelerinin konuşulup tartışıldığı meydan