forum

  1. Noun (eski Roma) pazar yeri, meydan.
  2. Noun mahkeme.
  3. Noun (halkı ilgilendiren konuları tartışmak için yapılan) genel toplantı.
  4. Noun toplu tartışma.
yetki sözleşmesi Noun, Contract Law
yetki şartı Noun, Contract Law
Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Proper Name, Organizations
TMKF Proper Name, Organizations
Karadenize Sahildar Ülkeler Sınır/Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Proper Name, Organizations
(Romadaki) Forum.
akdin yapıldığı yer mahkemesi
ikametgâhın bulunduğu yer mahkemesi
Şûra Düzenleme Kurulu Noun, Organizations
fiilin işlendiği yer mahkemesi kaza yetkisi
müddeabihin bulunduğu yer mahkemesinin kaza yetkisi
yetkili merci arayışı Noun, Competition Law
yer bakımından yetkisizlik Law
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Akreditasyon Forumu
Dünya Ekonomik Forumu Noun
World Economic Forum (WEF) Noun
International Accreditation Forum (IAF)
open debate

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Eski Roma’da ve genellikle Roma imparatorluğu ... meselelerinin konuşulup tartışıldığı meydan