frame a speech

  1. Fiil bir konuşma hazırlamak
  2. Fiil bir konuşmayı kaleme almak
  3. Fiil konuşmayı kaleme almak