fraternal magazine

  1. bir cemiyet ya da topluluğun kendi üyelerine yönelik dergi