1. İsim, Ceza Hukuku dolandırıcılık
 2. İsim, Medeni Hukuk aldatma
 3. İsim hile, dolandırıcılık, sahtekârlık, güveni kötüye kullanma, emniyeti suiistimal.
  The judge found the man guilty of fraud.
 4. İsim aldatma, kandırma,
  argo tongaya/faka bastırma.
 5. İsim hilekâr/dolandırıcı/sahtekâr kimse.
  He isn't a doctor, he's a fraud.
 6. İsim hileli/sahte mal/şey/nesne.
  This woollen dress is a fraud, it's supposed to be washable, but now I've
  washed it, it's too small to wear.
kalaycı
kalaycılık (argo)
(a) sahte dindar, mürai, (b) iyi niyetle söylenen/zararsız bir yalan.
dava edilebilir sahtekârlık
fiili sahtekârlık
nitelikli dolandırıcılık İsim, Hukuk
sahtekârlık teşebbüsü
dolandırıcılık girişimi
teşebbüs edilen sahtekârlık
herhangi bir muamelede kuşku uyandıran durum veya durumların bir araya gelmesi
hile belirtisi
(alacaklıları engellemek ve dolandırmak için sahtekârlıkla yapılan temlik muamelelerine ilişkin olarak kullanılır
açığı çıkmak Fiil
sahtekârlıktan hüküm giymek Fiil
iş dolandırıcılığı
KDV iadesi sahtekârlığı İsim, Ceza Hukuku
hayali ihracat İsim, Hukuk
dolandırıcılık davası İsim
dolandırıcılık suçlaması
dolandırıcılıkla suçlanabilir
sahtekârlıkla itham edilmekte
çek dolandırıcılığı
açık dolandırıcılık davası İsim
sahtekârlık davası İsim
dolandırıcılık yapmak Fiil
gizli sahtekârlık
bir dolandırıcılığı görmezlikten gelmek Fiil
bir sahtekârlığı görmezlikten gelmek Fiil
sahtekârlık oluşturmak Fiil
bazı kasıtsız aldatma ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma biçimleri İsim
kredi kartı sahtekarlığı İsim, Ceza Hukuku
ağır cezaya giren dolandırıcılık
gümrük yolsuzluğu İsim, Ceza Hukuku
bir haksız fiil veya dolandırıcılık yüzünden uğranılan zarar için tazminat talebi
hileye yanaşmak Fiil
dolandırıcılığın ortaya çıkarılması
bir sahtekârlığın ortaya çıkarılması
seçim hilesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seçim hilesi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
hilekârlığın özü
vergi dolandırıcılığı
sahtekârlığa dayanan
sahtekârlıkla para koparmak Fiil
sahtekârlıktan uluslararası tutuklama emri var
sigorta dolandırıcılığı
dolandırıcılık kastı
kanunu suiistimal etme
zimmete para geçirme
emniyeti suiistimal
birinin aleyhine sahtekârlık suçundan dava açmak Fiil
posta dolandırıcılığı
KDV iadesi sahtekârlığı İsim, Ceza Hukuku
sahtekârlıkla elde etmek Fiil
dolandırıcılıkla elde etmek Fiil
sahtekârlıkla kredi elde etmek Fiil
sahtekârlıkla kredi almak Fiil
hile ve dolanla para kazanmak Fiil
sahtekârlık fırsatı
din kisvesi altında yapılan sahtekârlık
düpedüz hilekâr
dolandırıcılığı önlemek Fiil
bir sahtekârlığa katılan
sahtekârlıkla iktisap edilen mal
sahtekârlıkla iktisap edilen mal
sahtekârlık yüzünden iptal
gelir kaçırmak Fiil
bir dolandırıcılığı ortaya çıkarmak Fiil
foyayı meydana çıkarmak Fiil
vergi kaçakçılığı
vergi sahtekarlığı
vergi dolandırıcılığı
bir şeyi hile ile bozmak Fiil
kanuna karşı hile Fiil
sahtekârlık davası İsim
fiili dolandırıcılık
emniyeti suiistimal
bir senedin hile yoluyla keşidesi İsim
bir senedin hileli keşidesi İsim
bir vekâletnamenin kötüye kullanılması
alacaklıların haklarına tecavüz etme
azınlığın mağduriyeti
yolsuzluk davası İsim, Hukuk
dolandırıcılık ve kasti hile
alacaklıların rızasını sahtekârlıkla elde etme
mahkemeyi yanıltmak Fiil
mahkemeyi yanlış yola sevk etmek Fiil
mahkemeyi yanlış yola sevketmek Fiil
mahkemeye sahtekârlık yapmak Fiil